Publicerad den

Allt om HBTQ+

På den här sidan får du lära dig allt om HBTQ+. Till att börja med behöver vi klargöra vad ordet HBTQ+ står för. Det står för homo, bi, trans och queer och pluset har lagts till på senare år eftersom spektrat är bredare än så. Kort sagt kan man säga att alla som inte är cis och hetero kan tillhöra HBTQ+ spektrat, eller regnbågsspektrat som det också kan kallas för.

Sexualitet

Många som hör ordet HTBQ gör kopplingar till olika typer av sexualiteter. Det kan till exempel innefatta människor som är sexuellt dragna till samma kön eller båda könen. Idag finns det många olika termer för sexualiteter vilket har underlättat många att förstå sig själva bättre.

Men att ha en sexualitet som är utöver normen är inte det lättaste. För en del är det livshotande eftersom det inte accepteras av alla. Men det finns många organisationer du kan vända dig till om du känner dig otrygg eller behöver någon att prata med. Är du ungdom kan du också vända dig till din ungdomsmottagning för att få bra information och stöd.

Identitet

En annan viktig fråga för HTBQ+ är identiteten. Det finns många därute som inte identifierar sig med det juridiska kön de har och känner att de tillhör något annat. För många kan sexualiteten vara en stor del av identiteten, vilket även gäller för heterosexuella. Men många människor är mer än sin sexualitet, vilket kan vara bra att komma ihåg.

En lång historia

Människor på HTBQ+ spektrat har alltid funnits, men det är först på senare år de har fått vara en del av samhället och det finns termer för det. Men trots att det är accepterat och normaliserat i många kretsar är det viktigt att komma ihåg att många behöver kämpa för att bli accepterade.

För bara några årtionden sedan klassades homosexualitet som en sjukdom i Sverige, innan dess innebar det fängelse och ännu längre bak i tiden har det varit dödsstraff. Även fast vi i Sverige har kommit långt är det fortfarande fängelsestraff och värsta fall dödsstraff för homosexuella och transpersoner i andra delar av världen. Vi behöver inte ens resa särskilt långt för att homosexualitet ska vara förbjudet.

Trots att vi har kommit långt i den här delen av världen är det inte helt okomplicerat för människor att komma ut och leva som de är. Många HBTQ+ personer upplever hot och trakasserier. Det är minst sagt en våldsam och psykiskt påfrestande historia. Därför är det viktigt att alla utbildar sig inom ämnet och är allierad även om du själv inte är HBTQ+. Att vara allierad betyder att du säger ifrån när någon blir illa behandlad, ger stöd och ser till att världen blir lite HTBQ+ vänligare.