Publicerad den

Rätt bröstimplantat för transpersoner

De senaste åren har inneburit en rad förbättringar för den vård som erbjuds HBTQ-personer. Dels har preventiv behandling för att minska spridningen av HIV nått framgångar, men framförallt har vård och behandling för transpersoner tagit flera viktiga steg framåt.

Kirurgi för transpersoner

Utöver medicinsk behandling med hormoner så är det vanligt att transpersoner också väljer kirurgiska ingrepp för att få bättre överensstämmelse mellan det upplevda könet och kroppen. Mycket pekar på att det här är viktigt för den psykiska hälsan för transpersoner. Det här gäller dock inte alla, vilket är viktigt att poängtera. En del transpersoner väljer att avstå från operationer.

För de som ändå väljer att använda sig av kirurgi så är bröstimplantat ett av de mest vanliga ingreppen. För de transkvinnor som behandlar med östrogen så kommer bröstvävnad att bildas med tiden och personen utvecklar ofta bröst. Men med bröstimplantat som komplement kan man få till den storlek och form som biologiska kvinnor har.

Det finns också transkvinnor som utvecklar vad man objektivt sätt skulle beskriva som bröst av normal storlek men ändå vill använda bröstimplantat. Precis som vissa biologiska kvinnor väljer att operera sina bröst av till exempel estetiska skäl så gör en del transpersoner det också.

Material i moderna bröstimplantat

Det tidiga silikonet som var helt eller nästan helt baserat på kisel har numera utvecklats rejält. Både innehållet i den kudde som utgör implantatet och dess ytskikt har genomgått flera generationers förnyande och utveckling. Idag känns ett bröstimplantat mer än någonsin tidigare som ett bröst med biologisk bröstvävnad.

Det är dock inte bara känslan och utseendet på resultatet som är avsevärt mycket bättre nu jämfört med tidigare. Moderna bröstimplantat är nu säkrare än någonsin tack vara åratal av intensiv forskning på området. Oavsett om implantaten används i en transpersons kropp eller en biologisk kvinnas, så är den egna hälsan och säkerheten gissningsvis lika viktig.

Välj rätt implantat

Precis som med mycket annat så kan det vara svårt att välja typ av implantat. Om patienten i fråga är en transperson kan det innebära ytterligare osäkerhet inför valet. Om man saknar eller har begränsad erfarenhet av bröst så blir det svårare att välja rätt typ för en själv. Det bästa rådet man kan ge i det här fallet är att prata med din läkare eller kirurg.

HBTQ+