Uppmärksamma orättvisorna som finns inom Svensk transvård.

<3 Hej alla underbara! <3

 

På lördag springer jag Stockholms Marathon för att uppmärksamma orättvisorna som finns inom Svensk transvård.

 

Jag gör även detta för att peka på vad jag och många andra! tycker vi borde sträva efter nämligen modellen informerat samtycke.

 

( Exempel från en engelskspråkig hemsida: http://www.icath.org/ )

 

Informerat samtycke är ett rationellt alternativ, en chans att ge varje individ precis den hjälp som den behöver i sin unika livssituation. Det aktuella systemet erbjuder inte den lättnaden, utan utreder varje person med olika tester och genom granskning av mental hälsa osv, som kan ta upp till 2 år. Detta för att slutligen diagnosticera (eller inte) personen med antingen transsexualism eller könsidentitetsstörning.

 

Detta är ett rätt ut sagt grymt bemötande som utgår ifrån en könsbinär norm och en reaktionär människosyn som värderar oss utifrån stereotyper. Detta är ett enormt förminskande och inskränkande av personen!

 

Under samtliga steg i den medicinska processen – att få komma till ett utredningsteam, att få träffa de olika vårdpersonal (psykolog, kurator/socionom, läkare med specialisering psykiatri), att få träffa endokrinolog eller få eventuella kirurgiska ingrepp gjorda, och få sitt juridiska kön ändrat hos rättsliga rådet, osv – så är det eviga kötider. Detta låter måhända inte så främmande oavsett ärende hos sjukvården en har, men jag blir slagen av hur ofta jag hör om personer som spenderar timmar i telefon för att få tag på de ansvariga instanserna utan att få några besked på uppskattad väntetid, och heller inte ovanligt att personer av misstag inte hamnat  i kön över huvud taget. Patienterna i detta området lämnas ovissa med vaga löften om några alls.

 

Praxisen varierar dessutom hos de olika specialmottagningarna och vården ser olika ut i olika delar av landet. Där du är skriven är även där du erbjuds vård utan valmöjlighet. Detta skapar ytterligare otrygghet hos personer som står i olika grader av nöd.

 

Riv upp SFTH, svensk förening för transsexuell hälsa. Vilken hjälp jag vill ha, och hur jag kommer må av den är INTE ert professionsområde! Ge upp ert maktmissbruk som gate-keeper mellan trans, icke-binära och intersex personers hälsa och autonomi. Jag ber om rättigheter som cis-befolkningen tar för givet, men som systematiskt nekas till oss. Er diagnos hjälper er föga i förståelsen till vad vi behöver för att må så bra vi kan.

 

Så jag frågar er; politiker, vårdpersonal, SFTH, kan ni stanna, komma ner från er häst av makt och lyssna snart?!

 

Jag uppskattar ifall du vill dela mitt meddelande och på så sätt sprida det så att det KANSKE når någon som sitter på inflytande och har ett öppet öra, men i värsta fall sprida kunskap om hur vården behandlar trans, icke-binära och intersex personer i Sverige just nu.

FB_IMG_1464879539810

Jag gör detta för dig och mig, för alla som kämpar.

 

Ta hand om dig så länge <3

By | 2016-06-02T17:01:59+00:00 juni 2nd, 2016|Uncategorized|0 Comments