Transcafét får besök av Lundströmmottagningen

Transcafé 

Den 2 Juni har vi bjudit in Lundströmmottagningen till våra lokaler på Magasinsgatan 1 och RFSL Borås
Kom och ställ frågor, ta information som kommer delas ut och få ett första möte.
Öppet från kl 18 till 21
Är du medlem i RFSL bjuder vi på fika annars lämnas en symbolisk summa

Lundströmmottagningen

Könsidentitet handlar om det psykologiska könet. Alltså det kön som en person själv uppfattar sig som, till skillnad från det juridiska, biologiska eller sociala könet. En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könskorrigerande behandling. Könsdysfori har inget med sexuell läggning att göra.

För att erbjudas behandling inom den offentliga sjukvården krävs en medicinsk diagnos. För att fastställa en diagnos krävs en utredning vid något av de specialiserade teamen för könsdysfori i Sverige. Efter utredning tas ställning kring eventuell könskorrigerande behandling.

I Västra Götalandsregionen är det Lundströmmottagningen i Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus, som genomför utredning, ställer diagnos, skriver remisser till specialister och som samverkar med patientens sociala nätverk.

För att komma till Lundströmmottagningen behövs en remiss skriven av en professionell person som kan styrka behovet av utredning. Mottagningen tar emot patienter från 16 år och uppåt.

Lundströmmottagningen ligger i direkt anslutning till Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Alingsås. Vi som arbetar på Lundströmmottagningen är ett team bestående av sekreterare, socionom, psykolog och specialistläkare i psykiatri.

* RFSL Borås är en ideell förening och en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
* Arrangemang inom RFSL Borås finns för att skapa ett tryggt och välkomnande rum för personer som identifierar sig inom HBTQI-spektrat samt vänner. Alla arrangemang har som mål att präglas av ömsesidig respekt.
* I denna lokal tillåter vi ingen form av homofobi, transfobi, bifobi, sexism, funkfobi, rasism eller annat kränkande bemötande. De från RFSL Borås som ansvarar under arrangemanget har rätt att be personer lämna lokalen om de upprepande utsätter andra gäster för obehag. Ingen som besöker arrangemang hos RFSL Borås ska känna sig otrygg eller utsatt.
By | 2016-05-21T01:15:00+00:00 maj 21st, 2016|Uncategorized|0 Comments