Styrelse 2018-06-26T19:43:45+00:00

STYRELSEN

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2018

Stina Nilss
tf Ordförande

Magnus Cramer
Kassör

Daniel Karlsson
Ledamot

Helena Ahlstedt
tf Vice ordförande

Johan Lindal
Ledamot

Valberedning
Teddi Gelander (sammankallande)
Oscar Undevall Larsson, Anders Jöelaid, Tulay Orre,
Ulrika Palm, Marianne Äremann

[mgl_instagram_gallery type=”user” template=”dark” number=”16″ cols=”8″ pagination=”false” cache=”3600″ direct_link=”” next_text=”” previous_text=”” cut_text=”80″ username=”rfslboras”]