STYRELSEN

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2018

Emilia Larsdotter
Ordförande

Stina Nilss
Vice ordförande

Magnus Cramer
Kassör

Essa Burman 
Ledamot

Daniel Karlsson
Ledamot

Helena Ahlstedt
Ledamot

Johan Lindal
Ledamot

Valberedning
Teddi Gelander (sammankallande)
Oscar Undevall Larsson, Anders Jöelaid, Tulay Orre,
Ulrika Palm, Marianne Äremann

Instagram Gallery Exception: Error: Cannot retrive photos from Instagram.Response code: 400. Message error: This endpoint has been retired. Error type: APINotAllowedError