omslag rfsl

Sex & hälsa 

 

RFSL Borås har en omfattande verksamhet kring frågor om sex och hälsa. Vi bedriver ett projekt som handlar om hiv och resande som finansieras med medel från Kunskapscenter för sexuell hälsa – Närhälsan. Syftet med projektet är att informera om hur hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar överförs och därigenom minska stigmatiseringen av hiv-positiva.

Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på vid sex på utlandsresan.

Här kan du läsa mer om Colour of Love.

Instagram Gallery Exception: Error: Cannot retrive photos from Instagram.Response code: 400. Message error: This endpoint has been retired. Error type: APINotAllowedError