Personal 2018-04-15T19:25:35+00:00

Personal
Kansliet nås på info@boras.rfsl.se
Jenny Johansson, verksamhetschef. jenny.johansson@boras.rfsl.se
Therese Jacobzon, verksamhetsledare hälsa. therese.jacobzon@boras.rfsl.se (föräldraledig)
Mimmi Fasth, verksamhetsledare utbildning. mimmi@boras.rfsl.se
Christian Haglund, projektansvarig CheckPoint. christian@boras.rfsl.se

Ideella
Mycket av arbetet inom RFSL Sjuhärad görs av styrelse och engagerade medlemmar – utan er finns inte föreningen.
Vill du engagera dig mer genom att tillexempel driva projekt, hjälpa till eller vara med: hör av dig!

–  –  –  –  –  –  –

Invigningen av Borås Första Pride 2016 på stora torget
Oscar läser upp nomineringen till årets HBTQ pris 2016

På bild
Magnus Cramer, Lii Natalya Karlberg, Oscar Undevall Larson, Teddi Gelander, Mimmi Fast, Daniel Karlsson, Therese Sebastian Jacobzon.

rfslboras