Så minns vi, finns vi <> As we remember, we exist

//Så minns vi, finns vi <> As we remember, we exist
Så minns vi, finns vi <> As we remember, we exist 2018-10-04T13:25:11+00:00

SÅ MINNS VI, FINNS VI – OM HBTQ, RASISM & NAZISM

AS WE REMEBER, WE EXIST – ABOUT LGBTQ, RACISM & NAZISM

 

 

(english text below)

I samband med uppmärksammandet av Förintelsen minnesdag 2018 togs en utställning fram, där personliga porträtt och vittnesmål möter fakta och historiska berättelser. I utställningen möter vi hbtq-personer och allierade som delar med sig av erfarenheter, reflektioner och vittnesmål kring hur nazistiska tankesätt eller rasistiska strukturer påverkar oss, här, idag. Även en presentation med fakta och historiska berättelser från förintelsens tid ingår i utställningen.

Så minns vi, finns vi är ett projekt som drivs inom RFSL Sjuhärad och föreningens Newcomers-verksamhet.

Till grund för foton och text i de personliga porträtten i Så minns vi, finns vi ligger intervjuer och samtal med hbtq-personer och allierade som reflekterar kring, berörs av och ser homofobi, transfobi, rasism och nazism i sin vardag.

Under 2018 kommer utställningen, efter urpremiären 25 januari, att ställas ut på:

Borås Kulturhus 25 januari – 11 februari
Herrljunga Kulturhus 15 maj-7 juni
Borås Pride, Hemgården 28-30 juni
Asylforum / Europride, Göteborg 14-19 augusti
Alingsås Kulturhus (teaser 16 juni) 14 augusti-29 augusti
Svenljunga 20 augusti-2 september

Partille Kulturum September 4-18

Vadstena Klosterkyrka 7-29 september
Ulricehamns Rådhus 6-30 oktober

I samband med utställningstillfällena bjuder vi också in till program. Håll utkik i vårt kalendarium och på vår facebooksida för mer information.

Så minns vi, finns vi kan ses som en inblick i nazismens och rasismens historiska såväl som nutida slag mot hbtq-personer, men också som en manifestation i visuell form: för att understryka allas lika värde och vill belysa att den människosyn som fanns under förintelsen fortfarande lever kvar – på tydliga såväl som subtila sätt – både lokalt och globalt. Så minns vi, finns vi är en påminnelse om att vi tillsammans måste arbeta för att nazismens och rasismens hot och hat mot människor som bryter normer kan och måste pratas om, ageras mot och hindras.

RFSL Sjuhärad står för projektledning genom Amina Ndinda Mutunga och Stina Nilss, samt för fotografering genom Dmitrii Logvinenko och Viktor Andersson. För research och historiska berättelser står HALIB Pride. För grafisk form och produktion står även: Marie-Louise Weise på Borås Kulturförvaltning.

Välkomna!

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

In connection with the Holocaust Memorial Day 2018 an exhibition was created, where personal portraits and testimonies meet facts and historical stories. In the exhibition we meet lgbtq people and allies who share experiences, reflections and testimonies about how Nazi mindset or racist structures affect us here today. Even a presentation of facts and historical stories from the time of the Holocaust is included in the exhibition.

As we remember, we exist  is a project run within RFSL Sjuhärad and the association’s Newcomers group.

The basis for photos and text in the personal portraits of As we remember, we exist are interviews and conversations with lgbtq people and allies that reflect around, touched and sees homophobia, transphobia, racism and nazism in their everyday lives.

In 2018, the exhibition will be seen at:
Borås Culture House Janyary 25 – February 11
Herrljunga Culture House May 15 maj- June 7
Borås Pride, Hemgården June 28-30
Asylforum / Europride, Göteborg August 14-19
Alingsås Kulturhus August 14-29 (teaser 16 juni)
Svenljunga August 20 augusti- September 2
Partille Kulturum September 4-18
Vadstena Klosterkyrka September 7-29
Ulricehamns Rådhus October 6-30

In conjunction with the exhibitions, we also invite to programs. Check out our calendar and on our facebook page for more information.

As we remember, we exist can be seen as an insight into Nazi and racism’s historical as well as contemporary strikes against lgbtq people, but also as a manifestation in visual form: to emphasize everyone’s equal worth and to highlight that the human perception that existed during the Holocaust is still alive – in both clear and subtle ways – both locally and globally.  As we remember, we exist is a reminder that we must work together så that the threat and hatred of Nazi and racism against people who break norms, can and must be talked about, acted against and prevented.

RFSL Sjuhärad stands for project management by Amina Ndinda Mutunga and Stina Nilss, as well as for photography by Dmitrii Logvinenko and Viktor Andersson. For research and historical stories HALIB Pride made the work. For graphic design and production also Marie-Louise Weise at Borås Cultural Management was involved.

Welcome!