RFSL Newcomers Borås Sjuhärad

(for english, read below)

RFSL Newcomers Borås Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för HBTQIA-personer: en plats för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt sammanhang och stärka kampen för HBTQIA-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.

I RFSL Newcomers Borås Sjuhärad ges chans att träffa nya vänner och involveras i ett HBTQIA- sammanhang. Vi vill skapa utrymme för dina behov och idéer och kan även ge kontakter till jurister och arrangera rådgivning.

En gång i månaden har vi öppet hus. Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir vad vi vill och behöver. Om du vill träffas andra gånger än på de öppna kvällarna är du välkommen att höra av dig!

Kolla på www.facebook.com/rfslboras för uppdateringar och fler träffar. Vi ser fram emot att ses!

Tider och datum för RFSL Newcomers Borås Sjuhärads öppna träffar:
24 juli : 17.00-19.00 : Måndag
21 augusti : 17.00-19.00 : Måndag
19 september : 17.00-19.00 : Tisdag
24 oktober : 17.00-19.00 : Tisdag
21 november : 17.00-19.00 : Tisdag
19 december : 17.00-19.00 : Tisdag

Se vår kalender för fler datum. Hör av dig om du vill träffas på andra tider än de öppna träffarna.

Besöksadress:  RFSL Borås Sjuhärad. Magasinsgatan 1, 504 35 Borås
Mail:  newcomers@boras.rfsl.se
Telefonnummer till Stina Nilss: 070 – 230 36 53

Välkommen!

**************

English

RFSL Newcomers Borås Sjuhärad is a meeting place and a network with and for LGBTQIA people: a place for refugees, migrants and people who’ve lived in Sweden for a longer time and want to hang out in a safe environment, create a stronger struggle for LGBTQIA peoples rights and support each other in the work for equal opportunities.

At RFSL Newcomers Borås Sjuhärad we get the chance to meet new friends and get involved in a LGBTQIA community. We want to make room for your needs and ideas and can also provide contacts with legal advice and counselling.

One evening every month we have open house at RFSL. Everyone is welcome and focus is always to create this forum together and make as what we need and want. If you want to meet up other times than the open evenings: please contact us!

Look for updates and more events at www.facebook.com/rfslboras. Looking forward to see you there!

Times and dates for RFSL Newcomers Borås Sjuhärads open meetings: 
July 24 : 16.00-18.00 : Monday
August 21 : 17.00-19.00 : Monday
September 19 : 17.00-19.00 : Tuesday
October 24 : 17.00-19.00 : Tuesday
November 21 : 17.00-19.00 : Tuesday
December 19 : 17.00-19.00 : Tuesday

See our calendar for more dates. Let us know if you want to meet up on other times than on the open meetings.

Adress:  RFSL Borås Sjuhärad. Magasinsgatan 1, 504 35 Borås
Mail:  newcomers@boras.rfsl.se
Telephone to Stina Nilss: 070 – 230 36 53

Instagram Gallery Exception: Error: Cannot retrive photos from Instagram.Response code: . Message error: . Error type: