”De har tagit vår rätt att leva” – en utställning om HBTQ-personer i Uganda.

I anslutning till Borås första Pridefestival inviger Kulturhuset utomhusutställningen ”De har tagit vår rätt att leva” av Gunnar Wesslén.

Här får vi möta Sandra, Joseph, Shivan och Gloria m fl. De saknar helt rättigheter. De kan överfallas, misshandlades och mördas utan att någon lyfter ett finger till deras skydd.
När regeringens lagförslag om dödsstraff för upprepad homosexualitet fallit, mycket på grund  av internationella reaktioner, förbereds en ny lag som istället kan ge livstids fängelse.
Detta är verkligheten för HBTQ-personer i Uganda.

Utställningen invigs utanför kulturhusets entré torsdag 30 juni kl 12.00 Pågår t o m 28 juli.  Utställningsplatsen som är utomhus  kan ses dygnet

********************************************************************************************************************************************************

”They have taken our right to live” – an exhibition of LGBT people in Uganda.

In connection with Boras first Pride Festival inaugurates Kulturhuset outdoor exhibition, ”They have taken our right to live” by Gunnar Wesslén.

Here we meet Sandra Joseph, Shivan and Gloria and others. They have no rights. They can be assaulted, beaten and murdered without anyone lifting a finger to their protection.
When the government’s bill on the death penalty for repeated homosexuality fallen, largely because of international reactions, prepared a new law instead can give life in prison.
This is the reality of LGBT people in Uganda.

The exhibition will be inaugurated outside the culture house’s entrance Thursday, June 30 at 12:00 Running t o m July 28th. The show is outdoors can be seen day

By | 2016-05-27T16:29:38+00:00 maj 27th, 2016|Uncategorized|0 Comments