Vernissage. Så minns vi, finns vi / As we remember, we exist. Alingsås

/Vernissage. Så minns vi, finns vi / As we remember, we exist. Alingsås
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(english below)

Vernissage: Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism. Alingsås

Den 14 augusti kl 16:00 är det vernissage för vår utställning ”Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism” på Alingsås Bibliotek.
Vi kommer också att ha en öppen Newcomers-träff samtidigt som vernissagen. Välkomna!

Utställningen är gjord av RFSL Newcomers Sjuhärad och visar 11 personer porträtterade och intervjuade av Amina Ndinda Mutunga och Stina Nilss. Foto av Dmitrii Logvinenko och Viktor Andersson. Utställningen binder samman berättelser från Sverige idag med historiska vittnesmål från förintelsen.

Här delar hbtq-personer och allierade med sig av erfarenheter, reflektioner och vittnesmål kring hur nazistiska tankesätt eller rasistiska strukturer påverkar oss, här, idag. Utställningen innehåller också fakta och historiska berättelser från förintelsens tid.

Välkomna till en manifestation i visuell form för allas lika värde med en påminnelse om att förintelsen och dess människosyn aldrig får upprepas.

Utställningen har sedan öppet 14 – 29 augusti, i biblioteket unga vuxna avdelningen.

Läs mer här: http://www.alingsaskulturhus.se/att-gora/sa-minns-vi-finns-vi

Vernissage: As we remember, we exist – about lgbtq, racism & nazism. Alingsås

The 14th of August at 16:00 is the opening of our exhibition “As we remember, we exist – about lgbtq, racism & nazism” at Alingsås Library.

We will also have an open Newcomers meeting at the same place and time as the vernissage. Welcome!

The exhibition was made by RFSL Newcomers Sjuhärad and shows 11 people portrayed and interviewed by Amina Ndinda Mutunga and Stina Nilss. Photo by Dmitrii Logvinenko and Viktor Andersson. The exhibition combines stories from Sweden today with historical testimonies from the Holocaust.

Lgbtq people and allies share experiences, reflections and testimonies about how Nazi mindset or racist structures affect us here today. The exhibition also contains facts and historical stories from the time of the Holocaust.

Welcome to a manifestation in visual form for everyone’s equal rights with a reminder that the Holocaust and its human vision never can be repeated.

The exhibition helds open in Alingsås August 14-29, in the library young adult department.

Read more here: http://www.alingsaskulturhus.se/att-gora/sa-minns-vi-finns-vi