Asylforum: Så minns vi, finns vi / As we remember, we exist. Göteborg

/Asylforum: Så minns vi, finns vi / As we remember, we exist. Göteborg
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Vernissage: Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism. Göteborg

Den 16 augusti kl 15:00 är det visning för vår utställning ”Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism” under Reclaim Pride, RFSL Newcomers Asylforum och Europride, utställningen tar plats på Göteborgs Stadsmuseum och vi möts vid entrékassorna för en enkel guidning genom utställningen.
Vi kommer också att ha ett efterföljande samtal. Välkomna!

Utställningen är gjord av RFSL Newcomers Sjuhärad och visar 11 personer porträtterade och intervjuade av Amina Ndinda Mutunga och Stina Nilss. Foto av Dmitrii Logvinenko och Viktor Andersson. Utställningen binder samman berättelser från Sverige idag med historiska vittnesmål från förintelsen.

Här delar hbtq-personer och allierade med sig av erfarenheter, reflektioner och vittnesmål kring hur nazistiska tankesätt eller rasistiska strukturer påverkar oss, här, idag. Utställningen innehåller också fakta och historiska berättelser från förintelsens tid.

Välkomna till en manifestation i visuell form för allas lika värde med en påminnelse om att förintelsen och dess människosyn aldrig får upprepas.

Vernissage: As we remember, we exist – about lgbtq, racism & nazism. Göteborg

The 16th of August at 15:00 is the guidning of our exhibition “As we remember, we exist – about lgbtq, racism & nazism” during Reclaim Pride, RFSL Newcomers Asylum Forum and Europride. The exhibition will take place at Göteborgs Stadsmuseum and we will meet by the entrance indoors and have a simple guiding thru the exhibition.

We will also have a conversation afterwards. Welcome!

The exhibition is made by RFSL Newcomers Sjuhärad and shows 11 people portrayed and interviewed by Amina Ndinda Mutunga and Stina Nilss. Photo by Dmitrii Logvinenko and Viktor Andersson. The exhibition combines stories from Sweden today with historical testimonies from the Holocaust.

Lgbtq people and allies share experiences, reflections and testimonies about how Nazi mindset or racist structures affect us here today. The exhibition also contains facts and historical stories from the time of the Holocaust.

Welcome to a manifestation in visual form for everyone’s equal rights with a reminder that the Holocaust and its human vision never can be repeated.