Styrelsemöte – RFSL Borås Sjuhärad

/Styrelsemöte – RFSL Borås Sjuhärad
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(English below)

Styrelsen för RFSL Borås Sjuhärad sammanträder.

Medlemmar som vill medverka är välkomna under den första timman då vi tar upp ämnen som inte gäller särskilda frågor, där styrelsen behöver sammanträda enskilt. Om du som medlem vill vara med: anmäl ditt intresse samt dina frågor minst 7 dagar innan mötet till info@boras.rfsl.se.

På dagordningen står, i korthet:

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av sekreterare och justerare

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Kort genomgång av föregående protokoll

§ 5 Medlemmars frågor

§ 6 Verksamhetsrapport – diskussionspunkter

– Ekonomi

– Personalstatus samt Arbetsledargruppens arbete

– Arbetsbelastning

– Kommunikation – internt

– Kommunikation – externt

Projekt och verksamheter (Pride, Checkpoint, Skolinformation, Övriga utbildningar, Newcomers, Ungdomsverksamhet, 35+, Glamour, Transverksamhet, Samarbeten/arrangemang utanför våra lokaler – tex NäRA, Öppen verksamhet, Peer to peer)

§ 7 Förslag och utveckling, beslutspunkter, interna frågor

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Mötets avslutande

 

I styrelsen sitter: Emilia Larsdotter, Stina Nilss, Magnus Cramer, Essa Burman, Daniel Karlsson, Barney Fyman, Helena Ahlstedt, Johan Lindal och Mbuga Kasoma.

Adjungerad under styrelsemöten fram till årsmöte 2018 är: Anneli Jonsson

 

<> <> <> <> <> <> <> <> <>

The board of RFSL Borås Sjuhärad – meeting.

Members wishing to participate are welcome during the first hour. If you as a member want to join: report your interest and your questions at least 7 days before the meeting to info@boras.rfsl.se.


On the agenda, briefly:

§ 1 The meeting is opened

§ 2 Choice of secretary and adjuster

§ 3 The agenda is approved

§ 4 Brief review of the previous protocol

§ 5 Members’ questions

§ 6 Activity Report – Discussion Points

– Economics

– Staff status

– Workload

– Communication – internally

– Communication – External

Projects and Activities (Pride, Checkpoint, School Information, Other Educations, Newcomers, Youth Activities, 35+, Glamor, Transaction, Collaborations / Events Outside Our Premises, Open Meetings, Peer to Peer)

§ 7 Proposals and developments, points of decision, internal issues

§ 8 Other matters

§ 9 Meeting ends

 

In the board: Emilia Larsdotter, Stina Nilss, Magnus Cramer, Essa Burman, Daniel Karlsson, Barney Fyman, Helena Ahlstedt, Johan Lindal and Mbuga Kasoma.

Adjunct to board meetings until the 2018 annual meeting is: Anneli Jonsson