RFSL@CaféNäRA : tematiska lördagar på Österlånggatan 12 : #1

/RFSL@CaféNäRA : tematiska lördagar på Österlånggatan 12 : #1
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(English below)

TEMATISK LÖRDAG MED RFSL BORÅS SJUHÄRAD PÅ NÄRA!
  28 OKTOBER 2017 14.00-20.00. ÖSTERLÅNGGATAN 12, BORÅS 

TEMA: HIV & HÄLSA 

VÄLKOMNA TILL EN DAG FYLLD MED ALLT DET BÄSTA:
 KUNSKAP, KONST, KAFFE. HANTVERK, HÄNG, SAMTAL OCH GOD MAT.

Den 28 oktober har vi tema hiv och hälsa och har satt samman ett digert program med fantastiska gäster. Här möter vi ett allvarligt ämne i ett hoppfullt, öppet och välkomnande rum. Missa inte:

14.00-16.00
Öppet kafé med RFSL Newcomers
Kom och diskutera situationen kring HBTQIA, hiv och hälsa i olika länder runt om i världen, testa på ryskt, kenyanskt och turkiskt hantverk, drick arabiskt kaffe, lyssna på vår bästa musik. Interagera!

14.30
Föreläsning: Hiv, politik och sexuell hälsa – perspektiv från Ryssland. Med Vladimir Medvedev från RFSL Newcomers, som också berättar om arbetet som görs av organisationer och aktivister i Sverige. Föreläsningen hålls på ryska med svensk översättning samt möjlighet till engelsk direkttolkning.
Filmvisning: Att leva och åldras med hiv. Kortfilm, presenterad av Posithiva Gruppen.

15.30 och 18.30
Vernissage med presentation.
Det kanadensiska projektet PosterVirus gästar med utvalda posters ur deras produktion. Med text och bild presenteras konstnärerna och aktivisterna Shan Kelley, Brendan Fernandes, Kia LaBeija, Vincent Chevalier, Ian Bradley-Perrin, Scott Treleaven, Jessica MacCormack, Syrus Marcus Ware, Allyson Mitchell, Daryl Vocat samt arrangörerna Alexander McClelland and Jessica Whitbread.

16.00
Kort föreläsning: Om situationen för HBTQ-personer samt läget kring hiv i Kenya. Med Amina Ndinda Mutunga från RFSL Newcomers. Föreläsningen hålls på engelska med möjlighet till direkttolkning till svenska.

16.30
Christian Haglund presenterar RFSL Borås Sjuhärads nya projekt Checkpoint Borås Sjuhärad som drar igång senare i år och berättar om hiv och sexuell hälsa i Sjuhärad.

18.00
Quiz – testa dina kunskaper kring HBTQ, hiv och hälsa och tävla om fina priser.

18.00-20.00
NäRA Glamour – vår egen gemensamma förfest innan kvällen drar igång hos RFSL Borås Sjuhärad. God mat finns att köpa. På förfesten kombinerar vi helt oheligt temat för dagen med kvällens tematik och vi rör oss från hiv och hälsa till Halloween: hur ser de fördomsfulla maskerna ut? Vad är vi rädda för, egentligen? Vem petar i HBTQ-personers öppna sår? Kan vi hålla en fest för att hedra alla de som drabbats av hiv och berörs av stigmatiseringen kring det?

Tiderna i programmet är preliminära. Kom i tid. Under hela dagen och kvällen finns chans att prata om HBTQIA, hiv och hälsa – lokalt och globalt, testa på ryskt, kenyanskt och turkiskt hantverk, dricka arabiskt kaffe, äta god mat och lyssna på vår bästa musik.

Där NäRA arbetar med social och ekologisk hållbarhet möter RFSL upp med arbetet kring HBTQIA och skapar en helhet där kampen förs tillsammans, för det hänger ju ihop. Vi delar rum och vi delar den här jorden, vi delar sammanhang och vi behöver mötas för att stärka varandras kamper – som på många sätt är en och samma kamp.

ENGLISH:
October 28. 14-20. Café NäRA.
WELCOME TO AN AFTERNOON AND EVENING FILLED WITH ALL THE BEST: KNOWLEDGE, ART, COFFEE. CRAFTS, HANGING OUT, CONVERSATIONS AND GOOD FOOD.

On October 28, we have the theme HIV and health, and have put together a diligent program with amazing guests. Here we meet a serious subject in a hopeful, open and welcoming space. Do not miss:

 14.00-16.00

Open café with Newcomers. Come and discuss the situation about HBTQIA, HIV and Health in different countries around the world, try Russian, Ugandan and Turkish crafts, drink Arabic coffee, listen to our best music. Interact!

14.30

Lecture: HIV and sexual health – the situation in Russia. With Vladimir Medvedev from RFSL Newcomers. The lecture is held in Russian with Swedish translation and the possibility of English direct interpretation.

15.30 and 18.30.

The amazing American project PosterVirus presents selected posters from their production. Times: Vernissage with presentation.
— PosterVirus is an ongoing Day With (out) Art community-based activist street and online art initiative and affinity group of Toronto’s AIDS ACTION NOW! The curatorial project was developed collaboratively between Alexander McClelland and Jessica Whitbread to expand the limits imposed on how we can talk about AIDS. The posters have been shown across North America in a range of exhibits and on the streets of various cities .—

16.00

Brief lecture on the situation of HBTQ people and the situation of HIV in Kenya. With Amina Ndinda Mutunga from RFSL Newcomers. The lecture is held in English with the possibility of direct interpretation to Swedish, starting at 16.45

16.30

Christian Haglund presents our new project, Checkpoint Borås Sjuhärad, which will start later this year, and the situation around HIV and sexual health in Sjuhärad.

18.00

CheckPoint quiz – test your knowledge about HBTQ, HIV and Health and compete for great prices.

18.00-20.00

NäRA Glamor – our own party before the evening starts at RFSL Borås Sjuhärad. Good food is available for purchase. At the party we combine the theme of the day with the theme of the evening and move from HIV and Health to Halloween: What do the prodigious masks look like? Who punches in HBTQ’s open wounds? Can we hold the evening party to honor all those who suffer from HIV and are affected by the stigmatization around it?

Where NäRA works with social and ecological sustainability, RFSL meets with the work on HBTQIA and creates a whole where the fight is being held together, because it is connected. We share rooms and we share this earth, we share contexts and we need to meet to strengthen each other’s fights – which in many ways is one and the same battle.