öppet hus <> Newcomers <> open house

/öppet hus <> Newcomers <> open house
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

newcomers-valkommenlogo

(English below)

RFSL Newcomers Borås Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqia-personer: en plats för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt sammanhang och stärka kampen för hbtqia-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.

En, ibland två, gånger i månaden har vi öppet hus. Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir vad vi vill och behöver. Ibland har vi tema och gäster på kvällarna. Om du vill träffas andra gånger än på de öppna kvällarna är du välkommen att höra av dig!

Är du ny och vill komma för första gången? Välkommen. Skriv till Stina på newcomers@boras.rfsl.se om du undrar något!

Läs mer om RFSL Newcomers Borås Sjuhärad här.

Välkommen att kontakta oss: newcomers@boras.rfsl.se

************

RFSL Newcomers Borås Sjuhärad is a meeting place and a network with and for lgbtqia people: a place for refugees, migrants and people who’ve lived in Sweden for a longer time and want to hang out in a safe environment, create a stronger struggle for lgbtqia peoples rights and support each other in the work for equal opportunities.

One, or sometimes two, evenings every month we have open house at RFSL. Everyone is welcome and focus is always to create this forum together and make as what we need and want. Sometimes we have a theme or guests on the events. If you want to meet up other times than the open evenings: please contact us!

Are you new and want to come for the first time? Welcome. Write to Stina at newcomers@boras.rfsl.se if you wonder something!

Read more about RFSL Newcomers Borås Sjuhärad here.

Feel welcome to contact us: newcomers@boras.rfsl.se