öppet hus <> Newcomers <> open house // ALL TOGETHER NOW

/öppet hus <> Newcomers <> open house // ALL TOGETHER NOW
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(English below)

RFSL Newcomers Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqia-personer: en plats för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt sammanhang och stärka kampen för hbtqia-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.

Den här gången kommer projektet All Together Now på besök. Vi kommer att få vara med i en spännande och kreativ workshop med Keera och Sandy! Keera arbetar som aktör och Drag Queen, Sandy är personlig assistent och Drag King ibland.
De besöker oss och håller i en workshop som har fokus på hur du på bästa sätt uttrycker dig med vackra ansiktsutsmyckningar under Pride. De säger: “För oss är Pride en av de viktigaste veckorna under året, det handlar om glädje, gemenskap kärlek och öppenhet. Vi ger 110% och vill ge andra chansen att göra detsamma. It’s the most wonderful time to be queer.”

Läs mer om All Together Now här: www.alltogethernowku.com

Två gånger i månaden har vi öppet hus. Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir vad vi vill och behöver. Om du vill träffas andra gånger än på de öppna kvällarna är du välkommen att höra av dig!

Är du ny och vill komma för första gången? Välkommen. Skriv till Stina på newcomers@boras.rfsl.se om du undrar något!

Läs mer om RFSL Newcomers Sjuhärad här.

Välkommen att kontakta oss: newcomers@boras.rfsl.se

************

RFSL Newcomers Sjuhärad is a meeting place and a network with and for lgbtqia people: a place for refugees, migrants and people who’ve lived in Sweden for a longer time and want to hang out in a safe environment, create a stronger struggle for lgbtqia peoples rights and support each other in the work for equal opportunities.

This time, the project All Together Now will visit us. We will be participating in an exciting and creative workshop with Keera and Sandy! Keera works as an actor and drag queen, Sandy is a personal assistant and drag king sometimes.
They visit us and hold a workshop that focuses on how to best express yourself with beautiful facial expressions under Pride. They say, “For us, Pride is one of the most important weeks of the year, it’s about joy, community love and openness. We give 110% and want to give others the chance to do the same. It’s the most wonderful time to be queer.” Read more about All Together Now here: www.alltogethernowku.com

Two times every month we have open house at RFSL. Everyone is welcome and focus is always to create this forum together and make as what we need and want. If you want to meet up other times than the open evenings: please contact us!

Are you new and want to come for the first time? Welcome. Write to Stina at newcomers@boras.rfsl.se if you wonder something!

Read more about RFSL Newcomers Sjuhärad here.

Feel welcome to contact us: newcomers@boras.rfsl.se