öppet hus <> Newcomers <> open house

/öppet hus <> Newcomers <> open house
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(English below)

RFSL Newcomers Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqia-personer: en plats för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt sammanhang och stärka kampen för hbtqia-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.

Två gånger i månaden har vi öppet hus. Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir vad vi vill och behöver. Om du vill träffas andra gånger än på de öppna kvällarna är du välkommen att höra av dig!

Den 26 november har vi fint besök från Jasminé från RFSL Newcomers nationellt som vill träffa oss för att de, inom Newcomers och asyl- och migrationsgruppen i förbundsstyrelsen, har tagit fram en enkät som riktar sig till medlemmar i Newcomers. Jasminé vill träffa oss för att prata om upplevelser kring medlemskap och politiskt engagemang inom RFSL.

De vill också träffa specifikt transpersoner för att intervjua er kring er situation, vilka behov som finns och vilken information som saknas under asylprocessen för er som är transpersoner.

Är du ny och vill komma för första gången? Välkommen. Skriv till Stina på newcomers@boras.rfsl.se om du undrar något!

Läs mer om RFSL Newcomers Sjuhärad här.

Välkommen att kontakta oss: newcomers@boras.rfsl.se

************

RFSL Newcomers Sjuhärad is a meeting place and a network with and for lgbtqia people: a place for refugees, migrants and people who’ve lived in Sweden for a longer time and want to hang out in a safe environment, create a stronger struggle for lgbtqia peoples rights and support each other in the work for equal opportunities.

Two times every month we have open house at RFSL. Everyone is welcome and focus is always to create this forum together and make as what we need and want. If you want to meet up other times than the open evenings: please contact us!

On November 26, we have a nice visit: Jasminé from RFSL Newcomers national will come to meet us because they have, in the Newcomers and the Asylum and Migration Group of the Federal Council of RFSL, formulated a survey aimed at members of Newcomers. Jasminé wants to meet us to talk about experiences about membership and political commitment within RFSL.

They also want to meet specific transgender people to interview you about your situation, what needs and what information is missing during the asylum process due to be trans?

Are you new and want to come for the first time? Welcome. Write to Stina at newcomers@boras.rfsl.se if you wonder anything!

Read more about RFSL Newcomers Sjuhärad here.

Feel welcome to contact us: newcomers@boras.rfsl.se