öppet hus <> Newcomers + BUP Asyl <> open house

/öppet hus <> Newcomers + BUP Asyl <> open house
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(English below)

RFSL Newcomers Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqia-personer: en plats för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt sammanhang och stärka kampen för hbtqia-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.

Två gånger i månaden har vi öppet hus. Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir vad vi vill och behöver. Om du vill träffas andra gånger än på de öppna kvällarna är du välkommen att höra av dig!

Den här gången har vi jätteintressant besök från BUP Asylmottagning som kommer att berätta om hur de arbetar med asylsökande och papperslösa vuxna, barn och ungdomar som behöver psykiatrisk vård. Läs mer om BUP Asyl på denna länk.

Är du ny och vill komma för första gången? Välkommen. Skriv till Stina på newcomers@boras.rfsl.se om du undrar något!

Läs mer om RFSL Newcomers Sjuhärad här.

Välkommen att kontakta oss: newcomers@boras.rfsl.se

************

RFSL Newcomers Sjuhärad is a meeting place and a network with and for lgbtqia people: a place for refugees, migrants and people who’ve lived in Sweden for a longer time and want to hang out in a safe environment, create a stronger struggle for lgbtqia peoples rights and support each other in the work for equal opportunities.

Two times every month we have open house at RFSL. Everyone is welcome and focus is always to create this forum together and make as what we need and want. If you want to meet up other times than the open evenings: please contact us!

This time we have a really interesting visit from “BUP Asylmottagning” (BUP asylum reception), which will tell you how they work with asylum seekers and paperless adults, children and youth who need psychiatric care. Read more about BUP Asyl on this link.

Are you new and want to come for the first time? Welcome. Write to Stina at newcomers@boras.rfsl.se if you wonder anything!

Read more about RFSL Newcomers Sjuhärad here.

Feel welcome to contact us: newcomers@boras.rfsl.se