RFSL Newcomers – Khaled Alesmael, berättelser och kaffe i Svenljunga

/RFSL Newcomers – Khaled Alesmael, berättelser och kaffe i Svenljunga
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(English below)

RFSL Newcomers och Khaled Alesmael på Svenljunga Pride!

Här bjuder vi in till ett program där vikten av att berätta är i fokus.

Välkomna till ett författarsamtal med Khaled Alesmael! Även: erfarenhetsutbyte, kunskap om hbtq och asyl, kaffe och kaka. Vi inleder med en kortare föreläsning om läget för nyanlända hbtqia-personer samt hur det ser ut med mänskliga rättigheter på olika platser i världen.

Khaled Alesmael är journalist och författare, född i Syrien, bosatt i Göteborg och aktuell med
sin debutroman Selamlik (2018, Leopard Förlag). Med Selamlik är det första gången vi får
tillträde till de gömda homosexuella rummen i Syrien och det liv en homosexuell man lever
på ett asylboende i Sverige. En plats som är ett vakuum mellan hemlandet och det nya landet
– ett ingenmansland.

Läs mer om Khaleds bok här: http://www.leopardforlag.se/bok/selamlik/

Vår Newcmersverksamhet drivs inom RFSL Sjuhärads arbete, med fokus på stöd, samtal, gemenskap, kunskapsspridning och mötesplatser. RFSL Newcomers är också ett nationellt nätverk som stöttar och sprider kunskap kring specifikt nyanlända och asylsökande hbtqia-personers situation och rättigheter.

Programmet arrangeras av RFSL Sjuhärad, SV Sjuhärad och Textival i samband med Svenljunga Pride

 

RFSL Newcomers and Khaled Alesmael at Svenljunga Pride!

We invite you to a program where the importance of storytelling is in focus.

Welcome to an authors talk with Khaled Alesmael! And experience exchange, knowledge about lgbtqia and asylum, coffee and cake. We start with a shorter lecture on the situation of newly arrived lgbtqia people and how the situation is around human rights in different places in the world.

Khaled Alesmael is a journalist and author, born in Syria, now living in Göteborg and presents his debut novel Selamlik (2018, leopard publisher). With Selamlik it’s the first time we get access to the hidden homosexual rooms in Syria and the life of a gay man living at an asylum residence in Sweden. A place that is a vacuum between the home country and the new country – a no mans land.

Read more about Khaled’s book here: http://www.leopardforlag.se/bok/selamlik/

Our Newcomers group is run within RFSL Sjuhärad’s work, focusing on support, conversation, community, knowledge and meeting places. RFSL Newcomers is also a national network that supports and disseminates knowledge about the situation and rights of specifically newly arrived and asylum-seeking lgbtqia people.

The program is organized by RFSL Sjuhärad, SV Sjuhärad and Textival during Svenljunga Pride