Foto & text mot rasism & nazism – vi söker din berättelse!

/Foto & text mot rasism & nazism – vi söker din berättelse!
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(english below)

VI SÖKER DIG SOM VILL VARA MED I EN FOTOUTSTÄLLNING
Under arbetsrubriken “det här gör nazismen och rasismen med mig idag” samlas föreningen RFSL Borås Sjuhärad i ett arbete med en text- och fotoutställning byggd på samtal och intervjuer med hbtqia-personer som på olika sätt berörs av nazistiska tankesätt eller rasistiska strukturer idag. Syftet med projektet är att undersöka och belysa hur nazism och rasism påverkar oss idag. Vi vill understryka att vi aldrig får glömma vad dessa tankesätt gav för resultat under förintelsen. Vi vill även göra detta projekt som en hyllning till alla som fallit offer för nazism och rasism genom tiderna.

Utställningen görs av RFSL Borås Sjuhärad under ledning av Stina Nilss och Amina Ndinda Mutunga. Fotografer: Dmitrii Logvinenko och Viktor Johansson. I samarbete med Kulturhuset i Borås och HALIB Pride.

Projektet kommer att resultera i en utställning, som har sin premiär under uppmärksammandet av förintelsens minnesdag 2018 på Borås Kulturhus. Utställningen består av foton och texter.

Fotona kan vara ansikts- eller helkroppsporträtt men möjligheten finns också att vara helt anonym – då fotas bara dina händer eller annan detalj. Intervjuerna tar ungefär 15 minuter och ur dessa intervjuer väljer vi tillsammans ut citat som får ackompanjera bilderna i utställningen.

Nu söker vi dig som vill vara med i detta projekt. Är du en av de som vill ställa upp med bild och citat till detta projekt? Vi söker: hbtqia-personer i första hand, anhöriga eller vänner till hbtqia-personer i andra hand – oavsett var du är född eller var du bor nu. Vi ser gärna att du är medlem i RFSL men det är inget krav.

Skriv ett mail till stina@boras.rfsl.se med din intresseanmälan och ge mig där:
– namn
– bostadsort
– telefonnummer, mailadress
– varför du vill vara med

Vi har två dagar i december bokade för fotografering, även intervjuer kan göras då men också vid andra tillfällen om det passar dig bättre. Vi räknar med att det tar max 30 minuter av din tid. Våra inbokade dagar är tisdagen den 5 december kl 16-19 och söndagen den 10 december klockan 13-17.

Projektet görs inom verksamheten RFSL Newcomers där hbtqia-personer som är mer och mindre nyanlända samt personer med kunskap och intresse av ömsesidig integration och hbtqia-personers rättigheter möts. Läs mer om RFSL Borås Sjuhärad och vår Newcomers-verksamhet på www.rfslboras.se och vår facebooksida.

Se även facebookeventet för detta projekt: https://www.facebook.com/events/140186473412684/

****************
WE ARE SEARCHING FOR YOU WHO WANTS TO BE PART OF A PHOTO EXHIBITION

Under the heading “This is what nazism and racism does to me today,” RFSL Borås Sjuhärad is gathering in a work with a text- and photo exhibition based on talks and interviews with lgbtqia people who are affected by nazi thinking or racist structures in different ways. The purpose of the project is to investigate and illustrate how nazism and racism affect us today. We want to emphasize that we never forget what these thoughts gave for results during the Holocaust. We also want to do this project as a tribute to all who have fallen victims of nazism and racism throughout the ages.

The exhibition is conducted by RFSL Borås Sjuhärad under the leadership of Stina Nilss and Amina Ndinda Mutunga. Photographers: Dmitrii Logvinenko and Viktor Johansson. In collaboration with Borås Kulturhus and HALIB Pride.

The project will result in an exhibition that will be premiere during the memorial day of the Holocaust 2018 at Borås Kulturhus. The exhibition consists of photos and texts.

The photos can be face or full-body portrait but there is also a possibility to be completely anonymous – just shooting your hands or other details. The interviews take about 15 minutes, and from these interviews we select together quotes that accompany the pictures in the exhibition.

Now we are looking for you who want to participate in this project. Are you one of the people? We are looking for: lgbtqia people in first hand, relatives or friends of lgbtqia people in other hand – no matter where you are born or where you live now you are welcome. We would like you to be a member of RFSL, but there is no requirement.

Write an email to stina@boras.rfsl.se with your interest report and give me there:
– Name
– place of residence
– phone number, email address
– why you want to join

We have two days in December booked for photography, even interviews can be done then but also on other occasions if it suits you better. We expect that it takes aprox 30 minutes of your time. Our booked days are Tuesday 5 December at 16-19 and Sunday 10 December at 13-17.

The project is made within RFSL Newcomers, where lgbtqia people who are more or less new arrivals in Swden and people with knowledge and interest in mutual integration and lgbtqia people’s rights meet. Read more about RFSL Borås Sjuhärad and our Newcomers group at www.rfslboras.se and our facebook page.

Check in the facebook event for this project: https://www.facebook.com/events/140186473412684/