Ungdomscafé + Newcomers

/Ungdomscafé + Newcomers
Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

(english below)

RFSL ungdomskafé <3 RFSL Newcomers
Denna dag – den 28 februari – är en lite speciell onsdag. RFSL Newcomers – både gruppen från Sjuhärad och från Göteborg – kommer på besök till oss, vi slår därför samman denna träff och låter ungdmosverksamheten möta Newcomersverksamheten. Vi tror att vi har mycket att lära av varandra!

Newcomers är RFSLs verksamhet av, med och för hbtqia-personer som också är nyanlända, migranter eller intresserade av att stärka kampen för mänskliga rättigheter med ett aktivt antirasistiskt perspektiv såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.

Newcomers är en social plattform och ett nätverk som finns på flera orter runtom i Sverige. De flesta som deltar är asylsökande, papperslösa, har nyligen fått uppehållstillstånd eller har flyttat hit genom anknytning, för att jobba, plugga eller av andra orsaker och vill finna ett sammanhang tillsammans med andra hbtq-migranter.

RFSL Borås Sjuhärads ungdomskafé är en mötesplats dit alla under 26 år är välkommen att delta. Inget medlemskaps krävs.

Vi pysslar, lyssnar på musik, dansar om en känner sig sugen, samtalar om allt möjligt, pluggar eller bara umgås i ett tryggt rum. En får göra det som faller en in, alla är välkomna och vi tolererar ingen mobbning, rasism eller homofobi!
Vi bjuder på lättare fika.

 

Schemat för dagen, ungefär:

16-17 – Newcomers drop in
17-19 – Newcomers möter ungdomskafé. Presentation av vad vi gör, samtal, häng och frågor.
19-21 – Ungdomskafédrop out

Varmt välkommen! Precis som du är!

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

RFSL Youth Café <3 RFSL Newcomers
This day – February 28th – is a special Wednesday. RFSL Newcomers groups – both from Sjuhärad and Gothenburg – are coming to visit us, so we combine this meeting and allow our youth group to meet the Newcomers groups. We think we have a lot to learn from each other!

Newcomers are RFSL’s activities by, with and for lgbtqia people who are new arrivals, migrants or interested in strengthening the fight for human rights with an active anti-racist perspective as well as supporting each other in the work for everyone’s equal opportunities.

Newcomers is a social platform and network active in several locations around Sweden. Most people who attend are asylum seekers, without papers, have recently been granted residence permits, or moved  here through affiliation, for work, pledge or for other reasons, and want to find a connection with other lgbtq migrants.

RFSL Borås Sjuhärad’s Youth Café is a meeting place where everyone under 26 is welcome to attend. No membership required.

We make some craft, paints, listen to music, dance if you feel to, talk about everything you want, do schoolwork or just hang out in a safe room. We do what we feel to, everyone is welcome and we tolerate no bullying, racism or homophobia!
We offer light snacks.

Schedule of the day, aprox:
16-17 – Newcomers drop in
17-19 – Newcomers meet youth cafe. Presentations of what we do, conversation, hang out and questions.
19-21 – Youth cafédrop out

Warmly welcomed! Just as you are.

Karta för att ta sig till våra lokaler hittar du HÄR / Map to find your way here is to be found on this link

Bli medlem i RFSL Borås Sjuhärad? En kan bli det HÄR / Become a member in RFSL Borås Sjuhärad here
Ungdom / Youth – under 26 = 50 SEK, Newcomer = 10 SEK

Vid frågor, kontakta Mimmi Fast & Stina Nilss
Mail: mimmi@boras.rfsl.se, stina@boras.rfsl.se
Tel: 0722-827604, 0702-303653