club glamour

Club Glamour

Club Glamour är RFSL Borås Sjuhärads egna nattklubb. Syftet med denna nattklubb är att den skall vara en plats där alla människor skall kunna mötas och vara sig själva. Platsen är främst riktad till HBTQIA-personer men självklart är alla välkomna. Vi jobbar hårt på att nattklubben skall vara en inkluderande mötesplats fri från all form av diskriminering, fördomar och exkludering. Vår förhoppning är att ni besökare vill hjälpa oss att se till att Club Glamour förblir en sådan plats.

Med förutsättning att några av våra RFSL medlemmar har möjlighet att arbeta som klubbansvarig har Club Glamour öppet under lördagskvällar under tiderna 22.00 till 02.00. Under sommarperioden har vi istället öppet under torsdagskvällar. Vi håller till på RFSL Borås Sjuhärads lokaler, Magasingatan 1 Borås. En gång i månaden har Club Glamour temakväll med tematisk musik och tematiska drinkar – extra kul! Givetvis serverar vi alkoholfritt likväl som alkohol.

För att besöka Club Glamour måste en vara medlem i RFSL och ha fyllt 18 år. Detta för att vi serverar alkohol och följer de lagar och regler som gäller för detta. Vårt alkoholtillstånd baserar sig på slutet sällskap så därför har vi ett absolut medlemskrav.

Följ gärna RFSL Borås Sjuhärads hemsida för mer information och öppettider.

Öppettider: Lördagar (torsdagar under somrarna) kl. 22.00 – 02.00
Besöksadress: Magasinsgatan 1, 504 35 Borås
Åldersgräns: 18 år

Varmt välkomna!

Instagram Gallery Exception: Error: Cannot retrive photos from Instagram.Response code: . Message error: . Error type: