stoltaforaldrar

 

Anhöriggruppen

Har ditt barn nyligen berättat för dig att hen är homosexuell, bisexuell, pansexuell, transperson, intersexuell, asexuell eller queer?
Säger ditt barn att hen inte känner sig som det kön hen blivit tilldelad?
Har dina föräldrar nyligen separerat och nu istället lever i ett samkönat förhållande?
Är du på något annat sätt anhörig till en HBTQIA-person?

Det är inte ovanligt att ha frågor och funderingar. Ibland kan det dessutom vara skönt, för både dig och din anhörige, att prata med andra utomstående om dessa funderingar. Både för att själv få chans att lätta på hjärtat men även att få lyssna på personer i liknande situationer. Därför finns RFSL Borås Sjuhärads anhöriggrupp för dig.

Anhöriggruppen drivs av personer som själva är anhöriga till HBTQIA-personer. Syftet med anhöriggruppen är att det skall vara ett stöd för anhöriga till HBTQIA-personer. Vi erbjuder bland annat stödsamtal, träffar med andra i liknande situationer samt ett nätverk i ett så kallat peer-to-peer samtal.
Anhöriggruppen kan nås via följande mailadresser:

info@boras.rfsl.se eller
transpappa@hotmail.com

aina

Du kan även kontakta Mullbock-Abrahamsson som är mamma till flera HBTQIA-personer:
familjen@boras.rfsl.se